Szkolenia firmowe szkole językowej   Szkolenia firmowe

Rozwiążemy język Twoim pracownikom!

OFERTA


W naszej ofercie są wszystkie popularne języki, jak:
 • angielski
 • niemiecki
 • francuski
 • hiszpański
 • rosyjski
 • włoski
 • portugalski
 • ukraiński
Możemy także zorganizować kurs z języka innego niż wymienione (np. chiński lub arabski).


SZKOLENIA FIRMOWE - ETAPY PRZYGOTOWANIA KURSU JĘZYKOWEGO


 1. Przed rozpoczęciem szkolenia:
  • Prezentujemy naszą ofertę, w której zawarte są wszelkie istotne informacje na temat planowanego kursu
  • Przeprowadzamy testy sprawdzające poziom zaawansowania potencjalnych kursantów
  • Analizujemy potrzeby językowe naszych przyszłych słuchaczy
  • Przeprowadzamy podział na grupy
  • Dobieramy odpowiednie materiały szkoleniowe
 2. W trakcie szkolenia:
  • Przygotowujemy dla naszych Klientów miesięczne raporty z frekwencji kursantów
  • Przeprowadzamy systematyczne hospitacje prowadzonych zajęć
  • Organizujemy spotkania z kadrą lektorską prowadzącą szkolenia dla danego Klienta
  • Badamy postęp kursantów za pomocą testów śródsemestralnych
  • Regularnie monitorujemy satysfakcję kursantów poprzez indywidualne kontakty telefoniczne z kursantami
  • Przeprowadzamy testy końcowe
 3. Po zakończeniu szkolenia:
  • Przygotowujemy indywidualne raporty postępów podsumowujące osiągnięcia kursantów
  • Przeprowadzamy ankiety zadowolenia
  • Wręczamy zaświadczenia potwierdzające ukończenie kursu.
Testy kwalifikujące:
Grupa wykwalifikowanych audytorów spotka się z Państwem w dogodnym dla Państwa terminie i miejscu, by przeprowadzić testy sprawdzające poziom zaawansowania. Pozwoli to nam na utworzenie grup o jednolitym poziomie zaawansowania.
W tym celu posługujemy się narzędziem zwanym Placement Test, który służy wiarygodnej i rzetelnej ocenie umiejętności językowych.

Potrzeby językowe:
Opracowana przez nas wnikliwa Analiza Potrzeb Językowych (APJ) naszych przyszłych kursantów umożliwia nam zaprojektowanie kursu doskonale dopasowanego do potrzeb każdej grupy.
Wskazane cele szkoleniowe i potrzeby pozwalają na trafny dobór właściwych materiałów szkoleniowych oraz selekcję odpowiednich zadań i ćwiczeń rozwijających umiejętności naszych słuchaczy.

Materiały szkoleniowe:
Wszystkie materiały szkoleniowe są opracowywane i dobierane przez zespół metodyków naszej szkoły. Wybór materiałów uzależniony jest od wcześniejszej analizy potrzeb językowych oraz określonego testem poziomu zaawansowania. Posługujemy się podręcznikami renomowanych wydawnictw językowych oraz różnorodnymi materiałami dodatkowymi. Dokładamy wszelkich starań, by prowadzone przez nas zajęcia były efektywne i interesujące.

Raport z frekwencji kursantów:
Na koniec każdego miesiąca przygotowujemy zestawienia frekwencji dla naszych Klientów. Wysoka frekwencja i systematyczność są istotnymi czynnikami mającymi ogromny wpływ na wyniki procesu nauczania.

Hospitacje prowadzonych zajęć:
W trosce o wysoką jakość oferowanych przez nas usług i satysfakcję naszych Klientów, zespół metodyków przeprowadza regularne hospitacje prowadzonych zajęć.
Pozwala nam to nie tylko na pełną kontrolę procesu dydaktycznego, ale również na wnikliwą ocenę jakości prowadzonych zajęć.
Obserwacje metodyków są następnie postawą do rozmów okresowych oraz projektowania ścieżek szkoleniowych kadry lektorskiej.

Testy końcowe:
Przed zakończeniem każdego semestru przeprowadzamy testy semestralne, których wyniki pozwalają podsumować poczyniony przez uczestników szkolenia językowe postęp. W połączeniu z wnikliwą analizą testów śródsemestralnych, testy końcowe są źródłem cennych informacji, dzięki którym możemy rzetelnie określić poziom kompetencji językowej uczestników kursu, ich poziom motywacji i zaangażowania.

Indywidualne raporty:
Po zakończeniu każdego semestru słuchacze otrzymują od nas kompleksowy raport z postępów w nauce. Dodatkowo raport ten zawiera indywidualne wskazówki dotyczące dalszej nauki i obszarów, na które należy zwrócić szczególną uwagę.

KURSY


Wszystkie kursy mogę odbywać się w siedzibie klienta - lektor z dojazdem lub w siedzibie szkoły

REGULARNE
Stacjonarne szkolenia, prowadzone w systemie zajęć grupowych lub indywidualnych, na wszystkich poziomach zaawansowania i profilach.

profil ogólny
Podczas szkolenia rozwijana jest ogólna znajomość języka na danym poziomie zaawansowania.

profil biznesowy
Zajęcia zorientowane są na zdobywanie i poszerzanie wiedzy z zakresu języka biznesowego w szeroko rozumianym pojęciu tego słowa

profil specjalistyczny
Kurs przeznaczony jest dla słuchaczy zainteresowanych znajomością języka obcego w wąskim, branżowym zakresie

Business English
Finance&Banking
Medical English
Technical English
English for Law

profil egzaminacyjny
kurs przygotowujący do powszechnie rozpoznawalnych egzaminów takich jak:
 • język angielski - FCE, CAE, CPE, BEC (Preliminary, Vantage, Higher), LCCI, TOEFL, TOEIC
 • język niemiecki - ZD, ZDfB, ZMP
 • język francuski - DELF, DALF

KURSY INTENSYWNE


"Szyte na miarę" szkolenia o zintensyfikowanej częstotliwości zajęć, w formie kursów stacjonarnych w siedzibie szkoły lub u klienta.

Program zajęć dostosujemy do Państwa oczekiwań.


KURSY SPECJALISTYCZNE


 • BUSINESS OPTIONS - sesje tematyczne, poświęcone wybranym zagadnieniom związanym ze środowiskiem pracy uczestników
 • BUSINESS TRIP SURVIVAL KIT - kurs poświęcony szeroko rozumianemu pojęciu podróży służbowej
 • CROSS-CULTURAL COMMUNICATION IN BUSINESS - kurs poświęcony problemom wynikającym z różnic kulturowych przy kontaktach zawodowych z anglojęzycznymi partnerami
 • ENGLISH FOR LAWYERS - wysoce wyspecjalizowany kurs języka prawniczego
 • ENGLISH ON THE TELEPHONE - kurs doskonalenia umiejętności porozumiewania się w języku angielskim przez telefon
 • PERSONALISED PRONUNCIATION - kurs doskonalący wymowę w języku angielskim
 • MEDICAL ENGLISH - kurs poświęcony tematyce i wszelkim zagadnieniom medycznym

LEKTORZY


Lektorzy pracujący w English Way School posiadają wieloletnie doświadczenie w szkoleniach in-company oraz merytoryczne przygotowanie do przedmiotu zajęć, a także potwierdzone kwalifikacje lingwistyczne.
Nasi native speakerzy są przygotowani merytorycznie do prowadzenia zajęć z osobami dorosłymi i posiadają praktykę w nauczaniu.
Nadzór metodyczny nad całością kursu gwarantuje utrzymanie jakości szkolenia.


METODY


Stosujemy różnorodne metody i kładziemy szczególny nacisk na podwyższenie umiejętności komunikowania się w języku obcym niezależnie od poziomu zaawansowania.

Dzięki temu, pracownicy Państwa firmy szybko są w stanie porozumiewać się w języku obcym z kooperantami zagranicznymi.

Korzystamy ze sprawdzonych podręczników oraz wykorzystujemy dostępne materiały oryginalne i multimedia w celu jak najbardziej efektywnego przekazywania wiedzy.


WERYFIKACJA POSTĘPÓW W NAUCE


Podczas kursu prowadzimy regularną ocenę postępu w nauce za pomocą przeprowadzanych testów cząstkowych oraz testów semestralnych. Pracodawca ma możliwość wglądu w oceny i frekwencję kursanta.

Chętnie odpowiemy na Państwa pytania.

Kontakt telefoniczny tel. 606 626 747 lub 22 490 39 52

lub mailowy: kontakt@englishway-szkola.pl

Zapraszamy do współpracy!


W celu poznania szczegółowej oferty cenowej prosimy o kontakt z przedstawicielem English Way School.

telefon do szkoły angielskiego w ząbkachi Zadzwoń

606 626 654
Wypełnij, a my oddzwonimy

Imię i nazwisko*:


telefon*:


email*:


Przepisz kod*:

* pola są wymagane
szkoła angielskiego ząbki Odwiedziło nas 622487 Gości     dziś 65    Gości na stronie 1    © 2009-2020 English Way School - angielski ząbki     Design: www.projektowanie-www.pl

Polityka prywatności i cookies     RODO